Tanrıça Saraswati

Evreni yaratan Brahma'nın dişil polaritesidir, Sarasvati/ Saraswati. Yaradılışın şekillenip düzen bulması için gereken bilgiyi veren odur. Sarasvati, Brahma'nın aktif enerjisi ve gücüdür. Bu nedenle, aynı zamanda evrenin annesi olarak kabul edilir. Bu şekilde doğurganlıkla da bağlantılıdır.


Rigveda 2.41.16 Annelerin en iyisi, nehirlerin en iyisi, tanrıçaların en iyisi, Sarasvati


Brahma’nın eşi olduğu için Brahmi ismini almıştır. Sarasvatī‟nin diğer isimleri, Bhāratī, Brāhmī, Pūtkārī, Sāradā, Vāgīsvarī‟dir. Lakshmi ve Parvati ile birlikte feminen kutsal tüçlemeyi olusturan Tanrıçadır.

Vedalar döneminde Sarasvati aslında bir nehirdir. İlahilerde ona hem bir nehir hem de bir tanrıça olarak yakarılır.

Sanskrit dilini ve Devanagari alfabesini bulan tanrıçadır. Vedalar sonrası dönemde konuşma ve öğrenme tanrıçası olarak nitelik değiştirmiştir. Aynı zamanda bilim ve sanatın da tanrıçasıdır.

Sarasvatī aynı zamanda bilgelik ve güzel söz söyleme sanatının tanrıçasıdır.

 

Tanrıça Sarasvati, genellikle saf beyaz giyinmiş, ışığı, bilgiyi ve gerçeği simgeleyen beyaz bir nilüferin üzerinde oturan güzel bir kadın olarak tasvir edilir. Sadece bilgiyi değil, aynı zamanda en yüksek gerçekliğin deneyimini de bünyesinde barındırır.

Elbisesinden, ten rengine, çiçeğinden ve kuğusuna kadar beyaz temada sembolize edilmektedir. Bu saflığı, gerçek bilgi için ayrımc