top of page

LAKSHİMİ

Güncelleme tarihi: 27 Kas 2020


 


Hint Tanrıçası LakshimiLakshmī “Talih Tanrıçası”dır. Aynı zamanda Vishṇu’nun karısı ve aşk

tanrısı Kāma’ nın annesidir.Lakshmī kelimesi, Ṛigveda’da “iyi talih”

anlamında kullanılan bir kelimedir. Lakshmī, tanrılarla Asuraların

savaşları yüzünden çalkalanan okyanustan doğmuştur. Başka bir

efsaneye göre yaratılış sırasında bir lotusun üstünde yüzer biçimde

gösterilmektedir. Başka bir rivayete göre ise okyanusun

çalkalanmasından dolayı denizin içinden doğmuştur.


Lakshimi ve Vishnu


Rāmāyaṇa Destanında, tanrıça Lakshmī’ nin avatarı olarak karşımıza

çıkan Sītā, tüm kadınların en soylusu olarak kabul edilmektedir.

Destanda, Rama’ya olan bağlılığı ile ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla

da evliliğin koruyucusu haline gelmiştir. Bu yüzden Lakshmī sadece

bereket tanrıçası değil aynı zaman da koruma tanrıçasıdır.


Lakshmī kocası Vishṇu ne zaman dünyaya insan olarak bedenlense, o

da onun eşi/karısı olarak bedenlenmektedir. Vishṇu Vāmana olarak

doğduğunda Lakshmī de Padmā olarak doğmuştur. Vishṇu

ParaĢurāma (Baltalı Rāma) olduğunda Lakshmī Dharanī olmuştur.

Vishṇu Rāma olduğunda Lakshmī Sītā olmuştur. Çünkü onun

Vişnu’nun Shaktisi, kendisinden ayrılamaz olan yaratıcı enerjisidir.


Neyi Sembolize Eder?


Lakshmi resimlerde dört kol ve dört eli olan bir kadın şeklinde tasvir

edilmiştir. Nilüfer çiçeği üzerinde durur, altın nakışlı kırmızı bir elbise

giyer. Ellerinde altın sikkeler ve nilüfer çiçekleri vardır. Elindeki

nilüferler iki dünyanın sembolleridir. Ve nasıl açığa çıkarıldıkları, bu

dünyaların evrim derecesini gösterir

İki tane fil tanrıçanın yanında gösterilmiştir. Dört kol uzaydaki dört yönü temsil eder, bu nedenle tanrıçanın her

yerde hazır ve nazır olduğunu ve kudretini sembolize eder.


Bu sembolizmin anlamları şöyledir;


Dharma - Erdemlilik

Kama - Gerçek istekler

Artha - Bolluk

Moksha - Doğum ve ölümden kurtuluş


Koyu ten rengi, bu tanrıçanın karanlık bir yönü olduğunu gösterir.

Kırmızı renk aktifliği belirtir. Kırmızı elbisesindeki altın nakış refahı

temsil eder. Burada anlatılmak istenilen fikir; her zaman Tanrıçanın

ihtiyaç duyanlara bolluk ve refah dağıtmakla meşgul olmasıdır.

Lakshmi'nin üzerinde durduğu nilüfer çiçeği, bu dünyada yaşayan

kişinin dünyanın zenginliğine saplantılı olmak yerine ondan zevk

alması gerektiğini ifade eder. Bu şekilde yaşam suda ıslanmadan

gelişen nilüfer çiçeğinin yaşamına benzer.
Ashta Lakshmi


Ashta Lakshmi olarak bilinen tüm insanların yaşamını yöneten sekiz

zenginlik kaynağını sembolize eden Lakshmi'nin sekiz belirgin tezahürü vardır. Her tezahürde, insanın belirli ihtiyaç ve arzularını

yerine getirir.


1.Adi Lakshmi: Ruhsal Zenginlik Veren Tanrıçadır.


2.Dhana Lakshmi: Maddi Zenginlik Veren Tanrıçadır.


3.Dhanya Lakshmi: Tarımsal Zenginlik Veren Tanrıçadır.


4.Gaja Lakshmi: Hayvan Zenginliği- Kraliyet Zenginliği Veren Tanrıçadır.


5.Santana Lakshmi: Yavruları İhsan Etme Zenginliği Veren Tanrıçadır.


6.Veera / Dhairya Lakshmi: Savaşlar sırasında yiğitlik ve yaşamdaki

zorlukların üstesinden gelmek için cesaret ve güç veren Tanrıçadır.


7.Jaya / Vijaya Lakshmi: Yalnızca savaşlarda değil, aynı zamanda

başarıya ulaşmak için engelleri aşmak için de tanrıça ve zafer veren

kişidir.


8.Vidya Lakshmi: Sanat, bilgi ve bilim bahşeden Tanrıçadır.


 


Lakshimi Mantra


Om Shrim Maha Lakshmiye Svaha

Tanrı Lakshmi bolluk, bereket ve refahı temsil eder. Tanrı Lakshmi’ye

saygı ve selam anlamındadır.Lakshmi'nin bolluğu ve bereketi aslında emeklerimizin sonucunun

sembolüdür. Sadece maddi ferahlık vermez. Kafa karıştırıcı

zamanlarda ya da karanlık günlerde o zor durumlarla başa çıkabilecek

manevi gücü verir, mutluluk, doyum, güzellik verir.

45 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page